Okupacja niemiecka Wileńszczyzny 1941–1944

Wybuch II wojny światowej, spowodowany agresją Trzeciej Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1 września 1939 r. i napaścią 17 września ZSRS, doprowadził do całkowitej zmiany układu dotychczasowych granic administracyjnych Drugiej Rzeczypospolitej. Na mocy tajnego traktatu podpisanego 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR, J. Ribbentropa i W. Mołotowa, Polskę wykreślono z mapy Europy. Społeczeństwo polskie znalazło się pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Dramatem Wileńszczyzny w latach 1941-1944, było to, że Polacy musieli toczyć walkę nie tylko z siłami dwóch wrogich mocarstw: niemieckiego i sowieckiego, ale również ze współmieszkańcami tej ziemi: Litwinami i Białorusinami, występującymi przeciwko Polakom i Polskiemu Państwu Podziemnemu.