Żołnierze Wyklęci na Kresach II Rzeczypospolitej

Powstanie Styczniowe na Litwie

Okupacja niemiecka Wileńszczyzny 1941–1944

Wybuch II wojny światowej, spowodowany agresją Trzeciej Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1 września 1939 r. i napaścią 17 września ZSRS, doprowadził do całkowitej zmiany układu dotychczasowych granic administracyjnych Drugiej...

Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej

Kończąc spacer po międzywojennym Wilnie warto zadziwić się nad niezwykłą magią tego miasta, niegdyś jednej ze stolic Rzeczpospolitej, w dwudziestoleciu niewielkiego w końcu, niemal prowincjonalnego miasta, które stało się...

Depolonizacja wileńszczyzny
(1944 - 1947)

Losy Polaków na Wileńszczyźnie były wyjątkowo dramatyczne. Pięciokrotnie zmieniająca się tam władza okupacyjna ipowszechny terror powodowały ogólną dezorientację. Krzyżujące się na tym terenie wpływy Niemców,...

Pierwsza Okupacja Sowiecka
(1939 - 1941)

Pierwszego września 1939. roku III Rzesza rozpoczęła działania zbrojne przeciwko Polsce. Wojska niemieckie przekroczyły o świcie granice Rzeczpospolitej, a niemieckie lotnictwo zaczęło bombardowanie całego jej obszaru. Armia polska...